【YMCA สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องประชุม】

ห้องประชุมมีอุปกรณ์ที่ครบครัน เหมาะสำหรับการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมขนาดเล็ก จุคนได้ราว 10-100 คน สามารถโทรสอบถามโปรโมชั่นที่พักพร้อมห้องประชุมได้ กรุณาดาวน์โหลดราคาห้องประชุมได้ตามเอกสารแนบ

會議中心 場地租借 使用申請辦法
(二級管制容留人數) 連結

申請表格下載

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องประชุม
*โพเดียม
*กระดานไวท์บอร์ด
*ไมโครโฟน
*จอรับภาพโปรเจคเตอร์
*โปรเจคเตอร์
--------------------------------------------------
    

 สถานที่           จำนวนคนที่จุได้        ราคา (ต่อช่วงเวลา)  
---------------------------------------------------
 ห้องประชุมขนาดใหญ่    60-100คน      NT$ 12,000.- 
---------------------------------------------------
 ห้องประชุม 201            40-50คน        NT$  6,600.- 
---------------------------------------------------
 ห้องประชุม 203            20-36คน        NT$  5,000.- 
---------------------------------------------------
 ห้องประชุม 311            25-30คน        NT$  4,500.- 
---------------------------------------------------

ช่วงเวลาใช้ห้อง:
*ช่วงเช้า 09:00-12:00น.
*ช่วงบ่าย 14:00-17:00น.
*ช่วงกลางคืน 18:00-21:00น.