》ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 เวลาเช็คเอาต์จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นก่อน 11.00 น.

日期/ Date:2023-10-23

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 เวลาเช็คเอาต์จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นก่อน 11.00 น.